Informace o ochraně osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že chovatel/majitel označeného zvířete dává douhlas k zařazení uvedených údajů do databáze majitelů zvířat společnosti WERFFT, spol. s r.o., jako registračního partnera pro Českou republiku, mezinárodního registrátora kterým je společnost IFTA. Sídlo registračního partnera WERFFT, spol. s r.o. je Brno, Kotlářská 53 PSČ 602 00, (dále jen "Společnost"), a jejich využití pouze v zájmu označeného zvířete a jeho chovatele/majitele podle zákona č.480/2004 Sb. Tyto údaje podléhají zákonné ochraně. Jejich jiné využití je nepřípustné.

Současně berete na vědomí, že máte právo podle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv odvolat na adrese Společnosti, že máte právo přístupu k osobním údajům a práno na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.